فلسفه تکنولوژی

 • کشف اخس تکنولوژی از هستی

  کشف اخس تکنولوژی از هستی ارائه دهنده: احمد شه گلی محل ارائه: در بنیاد حکمت صدرا سخنرانیهای بیست و پنجمین همایش بزرگداشت ملاصدرا «فلسفه و تعامل جهان و انسان»، خردادماه ۱۴۰۰، تهران لینک صفحه برای مشاهده سخنرانی http://www.mullasadra.org/new_site/persian/Conferences/1400/Voice_1400.htm  

  بیشتر بخوانید »
 • تناظر صنعت با قوای انسان

  تناظر صنعت با قوای انسان بر اساس نگرش فیلسوفان اسلامی نظیرملاصدرا هر صنعتی ما به ازاء یکی از قوای انسان است که جهت تامین و تتمیم فعالیت می­کنند. ملاصدرا صنایع ضروری و اساسی را کشاورزی، نساجی و بنایی می­داند و سایر صنایع، خادم، مقدمات یا لواحق این امور هستند. هر یک از این سه حرفه ما به ازای قوای انسان هستند. کشاورزی، جهت تامین غذا، نساجی، جهت تولید لباس و…

  بیشتر بخوانید »
 • ابعاد نقص انسانی در شکل گیری صنعت

  صنعت به عنوان یک فعل انسانی، از جهات مختلف قابل اتصاف به احسن، اخسّ و متوسط است. مبادی اصلی که سبب تحقق صنعت احسن می­شود، سه چیز است: الف) علم جامع و کامل؛ ب) حكمت بالغه؛ ج) قدرت کافی. زمانی تصرف و صنعت انسان احسن خواهد بود که این سه ویژگی وجود داشته باشد. این اوصاف در حق تعالی به نحو نامحدود وجود دارد، لذا مخلوقات او احسن و…

  بیشتر بخوانید »
 • کثرت تزاحمات اشیا در نظام تکنولوژیک

  تزاحم يكى از قوانین حاکم در جهان مادی است. در عالم مجردات به جهت سعه وجودی تزاحم واقع نمی­ شود(ملاصدرا، 1981، ج‏9، ص123) علت وقوع تزاحم در این عالم، ضعف وجود اشیا عالم مادی است. این اشیا به دلیل ضعف وجود قابل نقص و آفت هستند. (سهروردی، 1380، ص693 ، ملاصدرا، 1050، ص165) مطابق این معنا، عالم طبيعت، عالم تزاحم است و اشياء اثر يكديگر را خنثى مى‏كنند. مثلاً: آب…

  بیشتر بخوانید »
 • تنزل اشیا در نظام تکنولوژیک

  در نظام تکنولوژیک مرتبه اشیاء تنزل پیدا می­کند. مراد از تنزل، تنزل به معنی عام است، نه تنزل به معنی خاص آن. تنزل به معنای خاص، درباره علل و معالیل ایجادی است. در این نوع تنزل، دو حقیقت که یکی علت ایجادی دیگری است به مرتبه پایین­تر تنزل پیدا می­کند و شی تنزل یافته در طول علت خود قرار می گیرد. به عنوان عالم طبیعت تنزل عالم مثال است…

  بیشتر بخوانید »
 • درباره تعریف تکنولوژی

  در مورد تکنولوژی و اوصاف آن مباحث زیادی مطرح شده است، در اینجا به تناسب نیاز آن در بحث مذکور ، توضیحاتی درباره تکنولوژی مطرح می شود. یکی از تعاریف تکنولوژی، تعریف ابزاری از تکنولوژی است. در این رویکرد تکنولوژی به مثابه ابزاری برای رسیدن به هدف خاص تلقی می­شود. در فرهنگ لغات، تکنولوژی به ابزاری تکنیکی، برای رسیدن به اهداف عملی تعریف شده است. (کاتلین وود وارد ،1386، ص125)…

  بیشتر بخوانید »
 • آثار وجودی تنزل اشیا در نظام تکنولوژیک

  1- آثار وجودی تنزل اشیا تنزل اشیا در نظام تکنولوژیکی آثاری را به همراه دارد که به برخی از آنها اشاره می­شود. اول) کثرت تزاحمات در نظام تکنولوژیک : تزاحم يكى از قوانین حاکم در جهان مادی است. در عالم مجردات به جهت سعه وجودی تزاحم واقع نمی­شود(ملاصدرا، 1981، ج‏9، ص123) علت وقوع تزاحم در این عالم، ضعف وجود اشیا عالم مادی است. این اشیا به دلیل ضعف…

  بیشتر بخوانید »
 • نسبت اقتضائات نظام تکنیکی با فطرت بشری

  اشاره تکنولوژی خنثی و بی طرف نیست بلکه فرهنگ و لوازم خاصی دارد. هر یک از فرهنگ­های ملازم با تکنولوژی، دارای ابعاد گسترده، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی، تربیتی و… همراه دارد. نظام صنعتی و زندگی تکنیکی، دارای اقتضائات و فرهنگ خاصی است که سبب تضعیف فطرت توحیدی انسان می شود. از آنجا که فطرت الهی قابل تبدیل و زوال نیست نحوه اثر گذاری آن به صورت تضعیف و تخدیر و…

  بیشتر بخوانید »
 • مبانی فلسفی صنعت

  مبانی فلسفی صنعت مبانی اصول و پیش فرض­هایی است که مسائل یک علم، نظریه و پدیده بر آن مبتنی است. «مبانی فلسفی صنعت» اصول و پیش فرض های غیر تجربی صنعت است. صنعت قدیم نیز مبتنی بر پیش فرض­های خاصی است همان گونه که تکنولوژی مدرن بر پیش فرض های متافیزیکی و غیر تجربی مبتنی است. این پیش فرضها با مراجعه به آثار حکما و اندیشمندان اسلامی می توان بدست…

  بیشتر بخوانید »
 • نقد دیدگاه ابزار انگاری تکنولوژی

  دیدگاه ابزار انگارانه به تکنولوژی، طرفداران کمتری در بین محققان تکنولوژی پژوه دارد. این دیدگاه علی رغم شیوع آن در بین عموم، دارای اشکالات اساسی است و با نظر به آثار عینی تکنولوژی در جامعه بشری نیز سازگار نیست. برخی از اشکالات این دیدگاه عبارتند از: الف) اگر چه تکنولوژی دارای حیثیت ابزاری است؛ زیرا ابزار و آلت وسیله ای است که نیل به هدف را میسر می¬سازد و این…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا