فلسفه مضاف

 • تناظر صنعت با قوای انسان

  تناظر صنعت با قوای انسان بر اساس نگرش فیلسوفان اسلامی نظیرملاصدرا هر صنعتی ما به ازاء یکی از قوای انسان است که جهت تامین و تتمیم فعالیت می­کنند. ملاصدرا صنایع ضروری و اساسی را کشاورزی، نساجی و بنایی می­داند و سایر صنایع، خادم، مقدمات یا لواحق این امور هستند. هر یک از این سه حرفه ما به ازای قوای انسان هستند. کشاورزی، جهت تامین غذا، نساجی، جهت تولید لباس و…

  بیشتر بخوانید »
 • ابعاد نقص انسانی در شکل گیری صنعت

  صنعت به عنوان یک فعل انسانی، از جهات مختلف قابل اتصاف به احسن، اخسّ و متوسط است. مبادی اصلی که سبب تحقق صنعت احسن می­شود، سه چیز است: الف) علم جامع و کامل؛ ب) حكمت بالغه؛ ج) قدرت کافی. زمانی تصرف و صنعت انسان احسن خواهد بود که این سه ویژگی وجود داشته باشد. این اوصاف در حق تعالی به نحو نامحدود وجود دارد، لذا مخلوقات او احسن و…

  بیشتر بخوانید »
 • درباره تعریف تکنولوژی

  در مورد تکنولوژی و اوصاف آن مباحث زیادی مطرح شده است، در اینجا به تناسب نیاز آن در بحث مذکور ، توضیحاتی درباره تکنولوژی مطرح می شود. یکی از تعاریف تکنولوژی، تعریف ابزاری از تکنولوژی است. در این رویکرد تکنولوژی به مثابه ابزاری برای رسیدن به هدف خاص تلقی می­شود. در فرهنگ لغات، تکنولوژی به ابزاری تکنیکی، برای رسیدن به اهداف عملی تعریف شده است. (کاتلین وود وارد ،1386، ص125)…

  بیشتر بخوانید »
 • نسبت اقتضائات نظام تکنیکی با فطرت بشری

  اشاره تکنولوژی خنثی و بی طرف نیست بلکه فرهنگ و لوازم خاصی دارد. هر یک از فرهنگ­های ملازم با تکنولوژی، دارای ابعاد گسترده، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی، تربیتی و… همراه دارد. نظام صنعتی و زندگی تکنیکی، دارای اقتضائات و فرهنگ خاصی است که سبب تضعیف فطرت توحیدی انسان می شود. از آنجا که فطرت الهی قابل تبدیل و زوال نیست نحوه اثر گذاری آن به صورت تضعیف و تخدیر و…

  بیشتر بخوانید »
 • نقد دیدگاه ابزار انگاری تکنولوژی

  دیدگاه ابزار انگارانه به تکنولوژی، طرفداران کمتری در بین محققان تکنولوژی پژوه دارد. این دیدگاه علی رغم شیوع آن در بین عموم، دارای اشکالات اساسی است و با نظر به آثار عینی تکنولوژی در جامعه بشری نیز سازگار نیست. برخی از اشکالات این دیدگاه عبارتند از: الف) اگر چه تکنولوژی دارای حیثیت ابزاری است؛ زیرا ابزار و آلت وسیله ای است که نیل به هدف را میسر می¬سازد و این…

  بیشتر بخوانید »
 • ابعاد جهت داری تکنولوژی

  جهت داری تکنولوژی ابعاد متفاوت دارد، در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود: 1. جهت داری به لحاظ مبادی مبادی صنعت، شامل مراحل نظری صنعت تا تحقق عینی آن می شود. صنایع، ناشی از فعالیت قوای ادراکی (قوه عاقله، واهمه، متخیله، خیال) و تحریکی(عبارتند از شوق، اراده، قوه فاعله) است. بر این اساس عقل نظری(کلی) از طریق عقل عملی (جزئی) اقدام به ساخت صنایع می¬کند. اگر علمی صرفاً…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا