اهمیت تنوع

  • انسان شناسی

    حکمت تنوع انسانها

    ?#حکمت_تنوع_انسانها ?اگر همه انسانها #مهارت ها و توانایی های یکسان داشته باشند، نظام اجتماعی که نیازمند تنوع در مهارت ها و توانایی ها است، مختل می شود. ?اگر همه انسان ها #علایق و سلایق یکسان داشته باشند،نظام اجتماعی که نیازمند تنوع در علایق و سلایق است، نمی تواند تداوم پیدا کند. ?اگر همه انسان ها به #شغل یکسانی اشتغال بورزند، سایر شغل های تعطیل می شود. ?اگر همه انسان ها…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا