بدن مادی

  • انسان شناسی

    ویژگی های بدن مادی و مثالی

    ویژگی های بدن مادی و مثالی بدن مادی و مثالی دو بدن در عرض یکدیگر که نفس هم‌‍زمان به آن‌دو تعلق بگیرد نیستند. بلکه بدون وجود رابطه علی، بین آن‌دو رابطه‌ای طولی برقرار است. بدن مادی مربو به نشئه مادی و بدن مثالی مربوط به نشئه مثالی است. احکام این‌دو محکوم احکام نشئات و موطن آنهاست. بدن مادی در فلسفه حکمت متعالیه دارای خصوصیات زیر است: دارای تغییر عرضی و…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا