تمایز مادی از مجرد

 • فلسفه و حکمت

  طرح یک رهیافت در مسئله ملاک تمایز مادی از مجرد

    دیدگاه مختار در تمایز مادی و مجرد برای طرح دیدگاه مختار لازم است که فضای بحث ملاک تمایز مادی از مجرد، به صورت مختصر مرور شود. از مجموع فضای فلاسفه اسلامی در این بحث چنین استفاده می­شود که بر اساس دیدگاه ابن سینا و پیروان او، موجود مادی ذاتا دارای امتداد (و لوازم آن، انقسام پذیری، مکان) و قوه و استعداد (حرکت، زمان) است. از آن جا که هر…

  بیشتر بخوانید »
 • روش شناسی ملاک های تمایز مادی از مجرد

  بررسی روش شناختی ملاک­های تمایز مادی از مجرد غالب معیار هایی که برای تمایز مادی از مجرد ذکر می شود برخاسته از نگرش ماهوی به عالم است در تلقی ماهوی از عالم بین مراتب موجودات گسیختگی و تباین وجود دارد به نحوی که می توان حدود و ثغور بین آنها را مشخص کرد و احکام آن ها را از همدیگر متمایز کرد اما بر اساس نگرش وجودی به اشیا ،…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا