تنوع در خلقت انسان

  • ضرورت تنوع در خلقت انسان

    وجود تنوع در خلقت انسان ضروری است. برخی از اسباب این ضرورت عبارتند از: ضرورت از جهت اقتضای نظام علّی: نظام خلقت، نظام علی و معلولی است. به مقتضای نظام علی و معلولی، حدوث و بقا اشیا بر اساس قوانین خاص این نظام شکل می گیرد. بر اساس اصل سنخیت بین علت و معلول، تفاوت در علل، سبب تفاوت در معلول ها می شود. هر انسانی در یک محیط…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا