دینی کردن علم

 • فلسفه علوم انسانی

  بررسی نفی علم دینی از طریق رویکرد حداقلی به دین و نقد آن

  سروش قائل به رویکرد حداقلی در دین است. این رویکرد معتقد است دين در عرصه­هاي گوناگون فقه، اخلاق، عقاید، جامعه و حکومت حداقل امور را بیان کرده و تدبیر این امور را به افراد جامعه واگذار کرده است.(سروش، 1385: 84-112) از نگاه این دیگاه دین صرفاً به امور اخروی می­پردازد، از این رو سامان دادن به نظام دنیوی و اجتماعی از عهده دین خارج است و بر این اساس…

  بیشتر بخوانید »
 • فلسفه علوم انسانی

  بررسی دیدگاه نفی علم دینی از طریق تحریف محل نزاع

  مخالفان علم دینی تقریرهای مختلفی از محل نزاع دارند. در برخی موارد بر اساس یک تقریر خاص از محل نزاع به انکار علم دینی می­پردازند. از دیدگاه دکتر سروش می­توان به جای اسلامی کردن علم از تعبیر دینی کردن علم استفاده کنیم و حتی به تعبیر عام­تر، یعنی ایدئولوژیک کردن یا مکتبی کردن علم را می­توانیم بگذاریم.(سروش، 1385: 337-338) سروش در مقاله «راز و ناز علوم انسانی» علم دینی را…

  بیشتر بخوانید »
 • فلسفه علوم انسانی

  بررسی دیدگاه نفی علم دینی از طریق تحریف محل نزاع

  مخالفان علم دینی تقریرهای مختلفی از محل نزاع دارند. در برخی موارد بر اساس یک تقریر خاص از محل نزاع به انکار علم دینی می­پردازند. از دیدگاه دکتر سروش می ­توان به جای اسلامی کردن علم از تعبیر دینی کردن علم استفاده کنیم و حتی به تعبیر عام­تر، یعنی ایدئولوژیک کردن یا مکتبی کردن علم را می­توانیم بگذاریم.(سروش، 1385: 337-338) سروش در مقاله «راز و ناز علوم انسانی» علم دینی…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا