روح و اندیشه

 • انسان شناسی

  تبیین فلسفی از رابطه غذا با روح و انديشه

  چگونگی تاثیر گذاری یک امر مادی مانند تغذيه بر روح و اندیشه انسان که اموری مجرد هستند، اگر چه دشوار مي‌نمايد، اما این موضوع دارای تبیین فلسفی است. انسان دو ساحت دارد، ساحت مادي که به بدن و جسم او مربوط است و ساحت معنوی که بعد روحی و تجردی انسان را در بر می­گیرد. هر یک از روح و جسم ارتباط متقابل با يکديگر دارند. آثار و افعالي که…

  بیشتر بخوانید »
 • انسان شناسی

  نگرش دین به نقش تغذیه در روح و اندیشه

  در آموزه‌هاي ديني خوردني­ها در يک رتبه قرار ندارند. از مراتب طيب و طاهر تا مراتبي که به خوردني‌هاي مکروه و حرام ختم مي‌شود، طيف گسترده­اي را در بر مي‌گيرد. کمترین مرتبه‌اي که در آموزه‌هاي دينينهي به آن تعلق گرفته، نهي از اکل گوشت حيوانات کراهت دار است. در مرتبه بعد حرمت به اکل حيوانات حلال گوشت، که فاقد ذبح شرعي است تعلق گرفته، بنابراين حيواناتي که ذاتاً گوشت…

  بیشتر بخوانید »
 • انسان شناسی

  مبانی فلسفی رابطه غذا با روح و اندیشه

  مبانی فلسفی رابطه غذا با روح و اندیشه غذا به جهت ارتباط آن با جسم انسان و رابطه تنگاتنگ جسم با روح می­تواند مشمول احکام فلسفی قرار گیرد. این مباحث زمینه مطالعات بین رشته ای علوم فلسفی و تجربی را فراهم می ­آورد. برخی از این احکام عبارتند از: غذا زمانی غذا است که غذا عين مغتذي و آکل مي‌شود. در این صورت اگر بخواهد عین مغتذی شود باید…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا