روش شناختی

  • رویکرد فلسفی به پدیده ها

    تحلیل فلسفی طب ابن سینا

    وجود متافیزیک پایدار و اصول ثابت فلسفی، در ثبات و قوام علم طب نقش مهمی دارد. علم طب از بدن و احوال آن بحث می¬کند و بدن نیز تابع قوانین و احکام عالم ماده است. فساد پذیری، تغییر و دگرگونی از ویژگی¬های بدن عنصری است. به میزان تغییر و سیالیت بدن، علم طب نیز به عنوان حاکی و گزارشگر بدن متحول می¬شود. فلسفه به مثابه عامل وحدت بخش، مانع گسیختگی…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا