روش شناسی

  • روش شناسی ملاک های تمایز مادی از مجرد

    بررسی روش شناختی ملاک­های تمایز مادی از مجرد غالب معیار هایی که برای تمایز مادی از مجرد ذکر می شود برخاسته از نگرش ماهوی به عالم است در تلقی ماهوی از عالم بین مراتب موجودات گسیختگی و تباین وجود دارد به نحوی که می توان حدود و ثغور بین آنها را مشخص کرد و احکام آن ها را از همدیگر متمایز کرد اما بر اساس نگرش وجودی به اشیا ،…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا