رویکر فقهی

  • معارف و دین شناسی

    موضوع شناسی آیه تغییر خلقت

    یکی از مسائلی که در نتایج آیه موثر است، موضوع شناسی آیه است. آیا موضوع آیه صرفاً فقهی است تا یا ابعاد غیر فقهی­ (اخلاقی، کلامی و …) نیز دارد؟ اگر صرفاً تلقی فقهی با موضوع داشته باشیم در این صورت آیه جز آیات احکام قرار می­گیرد و به دنبال آن فروعات فقهی استنباط می­شود؛ اما اگر مسئله ابعاد اخلاقی هم داشته ­باشد شمول آیه فراتر خواهد بود؛ ثمره…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا