علت مرگ

 • انسان در پزشکی

  دیدگاه ملاصدرا در مسئله علت مرگ

  ملاصدرا با طرح ریزی مبانی نوینی در علم النفس، شالوده بسیاری از مباحث گذشتگان را متحول کرد وی براساس اصولی چون اصالت وجود­، تشکیک در وجود، حرکت جوهری نفس، حدوث جسمانی نفس، تحلیل جدید از مسئله مرگ ارائه می­دهد.دیدگاه­های پیشین، یا تحلیل فیزیولوژیک از مرگ ارائه می­دادند یا غایات بالعرض و منافع و فواید مرگ را، علت مرگ می­پنداشتند. اما در فلسفه ملاصدرا علت مرگ طبیعی، کمال نفس و استقلال…

  بیشتر بخوانید »
 • بررسی دیدگاه ملاصدرا در مسئله علت مرگ طبیعی

  – در نظریه ملاصدرا، حداقل سه پیش فرض وجود دارد. الف) حرکت جوهری نفس که یکی از مبانی اصلی این نظریه است[1] ب) وقوف حرکت جوهری نفس بعد از وصول به استکمال(که مقارن با مرگ است): براساس این اصل، نفس پس از نیل به کمالات و بالفعل شدن استعدادات، از حرکت باز می­ایستد و در واقع در این نظریه هنگامیکه مرگ اتفاق می­افتد حرکت جوهری نیز قطع می­شود. ج) پیش…

  بیشتر بخوانید »
 • انسان شناسی

  انواع رویکردها به مسئله علت مرگ

  رویکرد غالب افراد به مسئله علت مرگ، نگاه فیزیولوژیکی است. انسان­ها ارتکازا پس از شنیدن فوت اشخاص، از علل مادی و طبی آن سوال می­کنند؛ اما مسئله علت مرگ یک موضوع چند وجهی است. علاوه بر عوامل مادی، علل غیر مادی نیز می­تواند در تحقق آن مدخلیت داشته باشد. مرگ به عنوان یک امر حادث می تواند علت فاعلی ، غایی و مادی داشته باشد بر این اساس رهیافت های…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا