علم بی باور

  • انسان شناسی

    انسان و علم بی باور

    برخی مسائل وجود دارند که ما انسان ها به آن ها علم و آگاهی داریم، ولی باور نداریم . مثل وجود خدا. ما به وجود خدا ما علم داریم، ولی باور و اعتقاد نداریم، لذا عمل ما متناسب با باورمندی به خدا نیست. نمونه دیگر آن مرگ است انسان ها علم به مرگ دارند، ولی باور به آن ندارند. لذا کسی آن را جدی نمی گیرد. ما علم به معاد…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا