علوم انسانی

 • فلسفه علوم انسانی

  نقد علم دینی از طریق جدایی دانش از ارزش

  رابطه دانش و ارزش یکی از موضوعات مرتبط با مسئله علوم انسانی است. تفکیک حوزه دانش و ارزش در غرب از ناحیه کسانی مانند هیوم مطرح شد که بر اساس آن حوزه دانش مربوط به هست ها و واقعیت ها است و حوزه ارزش مربوط به امور اخلاقی، باید ها و نباید ها است. هیوم معتقد به گسست بین دانش و ارزش بود به این معنا که منطقاً ارزش…

  بیشتر بخوانید »
 • فلسفه علوم انسانی

  نفی علم دینی از طریق تلقی تجربی از علوم انسانی

  سروش می­گوید، تنها چیزی که در میان فیلسوفان علوم تجربی، مورد اتفاق است این است که معرفت تجربی، معرفتی تجربی است. از این که بگذریم همه چیز مشمول خلاف و نزاع است.(سروش، 1388/ ب: 436) از دیدگاه سروش روش علم، روشی تجربی و عینی است. مراد از عینی بودن، تجربه پذیر و همگانی بودن است به طوری که همگان بتوانند آن را انجام دهند و نتیجه حاصله از آن…

  بیشتر بخوانید »
 • فلسفه علوم انسانی

  نفی علم دینی از طریق تمایز علوم به روش

  سروش پس از اینکه امکان علم دینی را از طریق موضوع محال می­داند، امکان تحقق علم دینی را از طریق روش نیز انکار می­کند. از دیدگاه سروش علم قائم به روش است و اگر روش نداشته باشد باقی نخواهد ماند روش ها موافق میل ما نتیجه نمی­دهند. روش هیچگاه دینی نمی­شود بلکه اثبات دین محتاج روش است.(سروش، 1384: 58) روش علم نیز مانند موضوع علم امری غیر اختیاری است؛ ما…

  بیشتر بخوانید »
 • فلسفه علوم انسانی

  نفی علم دینی از طریق تمایز علوم به روش

  سروش پس از اینکه امکان علم دینی را از طریق موضوع محال می­داند، امکان تحقق علم دینی را از طریق روش نیز انکار می­کند. از دیدگاه سروش علم قائم به روش است و اگر روش نداشته باشد باقی نخواهد ماند روش ها موافق میل ما نتیجه نمی­دهند. روش هیچگاه دینی نمی­شود بلکه اثبات دین محتاج روش است.(سروش، 1384: 58) روش علم نیز مانند موضوع علم امری غیر اختیاری است؛…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا