فلسفه و پزشکی

 • انسان در پزشکی

  تاثیر تفکر تشکیکی در رویکردهای طبی ابن سینا

  حکمای اسلام در نگرش تشکیکی به کثرات جهان اتفاق نظر دارند اما در تبیین حقیقت آن رهیافت­های متفاوتی وجود دارد. مراد از رویکرد تشکیکی،[4] نگرشی که در آن موجودات و پدیده­های دارای درجات و مراتب مختلفی هستند به گونه­ای که برخی علت، شدید، کامل، متقدم، افضل، اشرف و برخی دیگر معلول، ضعیف، ناقص، متاخر، اسفل و اخسّ هستند. نگرش تشکیکی در طب سینوی صورت­های مختلف دارد مبنای آن در فلسفه…

  بیشتر بخوانید »
 • درباره فلسفه

  تعامل فلسفه با علوم تجربی مربوط به انسان

  با توجه به اینکه انسان ساحت ها و ابعاد مختلفی دارد. دانشمندان علوم مختلف هر یک بعد خاصی از ابعاد آدمی را تحقیق و مطالعه می­کنند. اکنون این سوال پیش می­آ­ید که هر یک از این ابعاد چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ آیا می­توان هر یک از ساحات وجود انسان را بدون در نظر گرفتن سایر ساحت­ها، مورد مطالعه قرار داد؟ بنابر تحقیق نهایی در حکمت متعالیه، ساحات و…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا