قوه شوقیه

 • انسان شناسی

  مبادی عمل در فلسفه ملاصدرا

  مبادی عمل در فلسفه ملاصدرا به لحاظ تقریر برخی از مباحث با فارابی مشترک است. این مبادی چنین است. الف) قوای مدرکه: عملکرد این قوا چنین است که تصوراتی از حواس خمسه یعنی حواسی نظیر باصره، سامعه، حاسه و … وارد حس مشترک می­شود. حس مشترک مانند مخزنی است که از حواس ظاهری، تصویر وارد آن می‌شود، این صور بعد از غیبت محسوسات خارجی در قوه خیال باقی می‌مانند. (ملاصدرا،…

  بیشتر بخوانید »
 • انسان شناسی

  مبادی عمل از دیدگاه فارابی

  در تقسیم بندی رایج در فلسفه اسلامی قوای نفس به نباتی، حیوانی و انسانی تقسیم می­شود. قوای نفس نباتی به جاذبه، دافعه، هاضمه، ماسکه و قوای نفس حیوانی به دو قوه مدرکه(علامه) و محرکه(عماله) و قوه مدرکه نیز به حواس ظاهری و باطنی تقسیم می­شود: حواس ظاهری به لامسه، ذائقه، شامه، سامعه و باصره و حواس باطنی به حس مشترک، خیال،(متصرفه)متخیله، واهمه،حافظه و قوه محرکه به باعثه (شوقیه) و عامله…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا