قوه مولده

  • هویت فلسفی غذا

    هویت فلسفی غذا برای تبیین جایگاه غذا در مباحث فلسفی و تبیین قوه غاذیه از اقسام نفس نباتی شروع می کنیم. نباتات از لحاظ رتبه وجودي بين حيوانات و جمادات قرار دارند. اين مرتبه از موجودات نه خصوصيات جمادات را دارند که در آنها خشکي و برودت غلبه دارد و نه مانند حيوانات داراي حواس و اراده غريزي هستند. نفس نباتی دارای سه قوه است: قوه نامیه، قوه مولده،…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا