قوه و استعداد

  • فلسفه و حکمت

    معیارهای تمایز مادی از مجرد: ارزیابی و تحلیل

    اشاره «واژه مادی در اصطلاح فلاسفه در مورد اشیایی به کار می رود که نسبتی با ماده جهان داشته باشد، موجودیت آن ها نیازمند به ماده و مایه قبلی باشد و گاهی به معنای عامتری به کار می رود که شامل خود ماده هم می شود و از نظر استعمال تقریبا مساوی با کلمه جسمانی است و واژه مجرد به معنای غیر مادی و غیر جسمانی است یعنی چیزی که…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا