مبانی

  • انسان شناسی

    منطق مدل سازی مواجهه با طبیعت بر اساس ساختار نفس و بدن

    منطق مدل­ سازی مواجهه با طبیعت بر اساس ساختار نفس و بدن در این رویکرد، ساختار خلقت انسان به مثابه آینه‌ای است که با مراجعه به آن، اصول مواجهه با جهان به‌دست می‌آید. مراجعه به انسان به عنوان یک اصل روش‌شناختی، می­تواند مبنای مسائل معرفتی و عملی در حوزه­های مختلف معرفتی و عملی قرار بگیرد. این اصل روش‌شناختی پایه مواجهه انسان با خود، جهان و جامعه است. از آن جا…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا