پزشکی

  • انسان در پزشکی

    تاثیر تفکر تشکیکی در رویکردهای طبی ابن سینا

    حکمای اسلام در نگرش تشکیکی به کثرات جهان اتفاق نظر دارند اما در تبیین حقیقت آن رهیافت­های متفاوتی وجود دارد. مراد از رویکرد تشکیکی،[4] نگرشی که در آن موجودات و پدیده­های دارای درجات و مراتب مختلفی هستند به گونه­ای که برخی علت، شدید، کامل، متقدم، افضل، اشرف و برخی دیگر معلول، ضعیف، ناقص، متاخر، اسفل و اخسّ هستند. نگرش تشکیکی در طب سینوی صورت­های مختلف دارد مبنای آن در فلسفه…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا