تصرف تعرض آمیز

  • انسان و طبیعت

    سبک زندگی تصرف تعرض آمیز در طبیعت

    دستاوردهای تکنولوژیکی غرب مبتنی بر تصرف تعرض آمیز و تغییرات گسترده­ای است که نسبت به جهان دارد. این تغییرات در صورت و سیرت انسان و جهان شکل گرفت و حاصل آن پیدایش عالم و آدم غربی شد. جهان بینی اسلامی نیز برخی از تغییرات را مجاز و ضروری می­داند اما حدود و احکامی برای آن مشخص می­کند. تغییرات شکل گرفته در این دو تمدن اگرچه در ظاهر فیزیکی آن ها…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا