تفاضل تکوینی

  • انسان شناسی

    برتری تکوینی خلقت انسان و سایر موجودات نسبت به یکدیگر در قرآن

    موجودات عالم به لحاظ شرافت تکوینی در مراتب مختلفی قرار دارند. برخی در درجه بالا، برخی متوسط و برخی در رتبه نازلی از اوصاف کمالی اند. موجودات مادی علاوه بر تمایز از یکدیگر، نوعی تشکیک[1] نسبت به همدیگر دارند؛ که شامل هر نوع نگرش سلسله مراتبی، درجه­بندی و طیف وار به اشیا می شود. این نوع تشکیک می­تواند مربوط به مراتب هستی، مراتب موجودات عالم مادی، انواع و افراد…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا