عمومیت تغییر

  • معارف و دین شناسی

    دیدگاه برگزیده در تبیین آیه تغییر خلقت خدا

    دیدگاه برگزیده در محورهای زیر بیان می­ شود: محور اول:احکام کلی خلقت تکوینی و تشریعی تقدیرات خداوند برای بشر در دو محور تشریعی و تکوینی است. خلق تشریعی احکام و قوانینی است که خداوند از طریق دین برای بشر تعیین کرده است. خلق تکوینی تقدیرات تکوینی الهی حاکم بر عالم و آدم است که خارج از اراده انسان می باشد. براساس دیدگاه برگزیده خلق به لحاظ اصل لغوی یا…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا