فلسفه اسلامی و صنعت

  • فلسفه تکنولوژی

    مبانی فلسفی صنعت

    مبانی فلسفی صنعت مبانی اصول و پیش فرض­هایی است که مسائل یک علم، نظریه و پدیده بر آن مبتنی است. «مبانی فلسفی صنعت» اصول و پیش فرض های غیر تجربی صنعت است. صنعت قدیم نیز مبتنی بر پیش فرض­های خاصی است همان گونه که تکنولوژی مدرن بر پیش فرض های متافیزیکی و غیر تجربی مبتنی است. این پیش فرضها با مراجعه به آثار حکما و اندیشمندان اسلامی می توان بدست…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا