انسان و طبیعت

 • سبک زندگی تصرف تعرض آمیز در طبیعت

  دستاوردهای تکنولوژیکی غرب مبتنی بر تصرف تعرض آمیز و تغییرات گسترده­ای است که نسبت به جهان دارد. این تغییرات در صورت و سیرت انسان و جهان شکل گرفت و حاصل آن پیدایش عالم و آدم غربی شد. جهان بینی اسلامی نیز برخی از تغییرات را مجاز و ضروری می­داند اما حدود و احکامی برای آن مشخص می­کند. تغییرات شکل گرفته در این دو تمدن اگرچه در ظاهر فیزیکی آن ها…

  بیشتر بخوانید »
 • منطق مدل سازی مواجهه با طبیعت بر اساس ساختار نفس و بدن

  منطق مدل­ سازی مواجهه با طبیعت بر اساس ساختار نفس و بدن در این رویکرد، ساختار خلقت انسان به مثابه آینه‌ای است که با مراجعه به آن، اصول مواجهه با جهان به‌دست می‌آید. مراجعه به انسان به عنوان یک اصل روش‌شناختی، می­تواند مبنای مسائل معرفتی و عملی در حوزه­های مختلف معرفتی و عملی قرار بگیرد. این اصل روش‌شناختی پایه مواجهه انسان با خود، جهان و جامعه است. از آن جا…

  بیشتر بخوانید »
 • رابطه نفس و بدن مثابه الگویی برای نحوه ی مواجهه انسان با طبیعت

  رابطه نفس و بدن مثابه الگویی برای نحوه ی مواجهه انسان با طبیعت چنانکه گفته شد، مدل سازی برای کشف خصوصیات و احکام انسانی از منظرهای مختلف می تواند تبیین شود. در این پژوهش با مراجعه به انسان دو مدل برای تبیین نحوۀ تصرف در طبیعت و مواجهه با صنعت بیان می‌شود این موارد مصادیقی از این ایده هستند و صرفاْ به این موارد محدود نمی شود. این دو مورد…

  بیشتر بخوانید »
 • ساختار بدن به مثابه الگویی برای مواجهه با طبیعت

  ساختار بدن به مثابه الگویی برای مواجهه با طبیعت نحوه دیگر مراجعه به انسان ازطریق ساحت بدنی است. بدن انسان از مراتب انسان است که صرف‌نظر از قوانین جزئی تجربی مشمول یک ‌سری اصول و ویژگی ها است که با الگوگیری از آن­ها، نکاتی پیرامون رابطۀ انسان با طبیعت و صنعت بدست می­آید. الف‌ـ تناسب و تعادل اجزاء با یکدیگر در بدن انسان اجزاء و اعضاء در یک نسبت متعادل…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا