مجرد

 • انسان شناسی

  تبیین فلسفی از رابطه غذا با روح و انديشه

  چگونگی تاثیر گذاری یک امر مادی مانند تغذيه بر روح و اندیشه انسان که اموری مجرد هستند، اگر چه دشوار مي‌نمايد، اما این موضوع دارای تبیین فلسفی است. انسان دو ساحت دارد، ساحت مادي که به بدن و جسم او مربوط است و ساحت معنوی که بعد روحی و تجردی انسان را در بر می­گیرد. هر یک از روح و جسم ارتباط متقابل با يکديگر دارند. آثار و افعالي که…

  بیشتر بخوانید »
 • فلسفه و حکمت

  طرح یک رهیافت در مسئله ملاک تمایز مادی از مجرد

    دیدگاه مختار در تمایز مادی و مجرد برای طرح دیدگاه مختار لازم است که فضای بحث ملاک تمایز مادی از مجرد، به صورت مختصر مرور شود. از مجموع فضای فلاسفه اسلامی در این بحث چنین استفاده می­شود که بر اساس دیدگاه ابن سینا و پیروان او، موجود مادی ذاتا دارای امتداد (و لوازم آن، انقسام پذیری، مکان) و قوه و استعداد (حرکت، زمان) است. از آن جا که هر…

  بیشتر بخوانید »
 • روش شناسی ملاک های تمایز مادی از مجرد

  بررسی روش شناختی ملاک­های تمایز مادی از مجرد غالب معیار هایی که برای تمایز مادی از مجرد ذکر می شود برخاسته از نگرش ماهوی به عالم است در تلقی ماهوی از عالم بین مراتب موجودات گسیختگی و تباین وجود دارد به نحوی که می توان حدود و ثغور بین آنها را مشخص کرد و احکام آن ها را از همدیگر متمایز کرد اما بر اساس نگرش وجودی به اشیا ،…

  بیشتر بخوانید »
 • فلسفه و حکمت

  معیارهای تمایز مادی از مجرد: ارزیابی و تحلیل

  اشاره «واژه مادی در اصطلاح فلاسفه در مورد اشیایی به کار می رود که نسبتی با ماده جهان داشته باشد، موجودیت آن ها نیازمند به ماده و مایه قبلی باشد و گاهی به معنای عامتری به کار می رود که شامل خود ماده هم می شود و از نظر استعمال تقریبا مساوی با کلمه جسمانی است و واژه مجرد به معنای غیر مادی و غیر جسمانی است یعنی چیزی که…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا