تصرف

 • معارف و دین شناسی

  دیدگاه برگزیده در تبیین آیه تغییر خلقت خدا

  دیدگاه برگزیده در محورهای زیر بیان می­ شود: محور اول:احکام کلی خلقت تکوینی و تشریعی تقدیرات خداوند برای بشر در دو محور تشریعی و تکوینی است. خلق تشریعی احکام و قوانینی است که خداوند از طریق دین برای بشر تعیین کرده است. خلق تکوینی تقدیرات تکوینی الهی حاکم بر عالم و آدم است که خارج از اراده انسان می باشد. براساس دیدگاه برگزیده خلق به لحاظ اصل لغوی یا…

  بیشتر بخوانید »
 • انسان و طبیعت

  سبک زندگی تصرف تعرض آمیز در طبیعت

  دستاوردهای تکنولوژیکی غرب مبتنی بر تصرف تعرض آمیز و تغییرات گسترده­ای است که نسبت به جهان دارد. این تغییرات در صورت و سیرت انسان و جهان شکل گرفت و حاصل آن پیدایش عالم و آدم غربی شد. جهان بینی اسلامی نیز برخی از تغییرات را مجاز و ضروری می­داند اما حدود و احکامی برای آن مشخص می­کند. تغییرات شکل گرفته در این دو تمدن اگرچه در ظاهر فیزیکی آن ها…

  بیشتر بخوانید »
 • انسان شناسی

  ساختار بدن به مثابه الگویی برای مواجهه با طبیعت

  ساختار بدن به مثابه الگویی برای مواجهه با طبیعت نحوه دیگر مراجعه به انسان ازطریق ساحت بدنی است. بدن انسان از مراتب انسان است که صرف‌نظر از قوانین جزئی تجربی مشمول یک ‌سری اصول و ویژگی ها است که با الگوگیری از آن­ها، نکاتی پیرامون رابطۀ انسان با طبیعت و صنعت بدست می­آید. الف‌ـ تناسب و تعادل اجزاء با یکدیگر در بدن انسان اجزاء و اعضاء در یک نسبت متعادل…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا